Миљевић

МИЉЕВИЋ

Школа у Миљевићу располаже са две учионица, просторијом за предшколску групу и канцеларијом, површине 112м2. Поред овог простора у школи постоји и  санитарни чвор, а у подруму просторија за смештај огрева.Ова  школа је комплетно санирана, школско игралиште  асфалтирано, тако да сада и у овој школи постоје добри услови за рад.