Ваннаставни кадар

1.

Мишић Драган-Економска школа-комерцијални техничар

Руководилац рачуноводства

2.

Стокић Мерима-Школски центар за усмерено образовање-математичко-технички сарадник

Админист.-финанс.радник

3.

Перић Новица-Машинска школа-аутомеханичар

Домар

4.

Марковић Жељко-електромеханичар

Домар

5.

Милетић Иван-Машинска школа-ауотомеханичар

Ложач

6.

Милетић Верица-основна школа

Помоћни радник

7.

Миладиновић Верица-основна школа

Помоћни радник

8.

Мишић Мирјана-Пољопривредна школа-прехрамбени техничар

Куварица

9.

Ђорђевић Нина-Пољопривредна школа-техничар сточарске производње

Куварица

10.

Субошић Нада-трговац

Помоћни радник

11.

Маринковић Љиља-основна школа

Помоћни радник

12.

Лецић Мила-трговац

Помоћни радник,кувар.

13.

Илић Светлана-основна школа

Помоћни радник,кувар.

14.

Зарић Јадранка-основна школа

Помоћни радник

15.

Марковић Душица-Средња школа-правно биротехничка

Помоћни радник

16.

Михајловић Владица-основна школа

Помоћни радник