Наставни кадар и стручни сарадници

1.

Mихајловић Сунчица

Васпитач

2.

Стојиљковић Наташа

Васпитач

3.

Павловић Санела

Васпитач

4.

Савић  Мирела

Учитељ

5.

Марјоковић Наташа

Учитељ

6.

Марковић Маријана

Учитељ

7.

Златков Бојана

Учитељ

8.

Тодосијевић Владимир

Учитељ

9.

Ивић  Јелена

Учитељ

10.

Милићевић Слађана

Учитељ

11.

Стаменковић Јасмина

Учитељ

12.

Живојиновић Драгица

Учитељ

13.

Ћирковић Надица

Учитељ

14.

Јакимов Јованка

Учитељ

15.

Илић Милица

Учитељ

16.

Станковић Данијела

Наставник српског језика

17.

Милошевић Марина

Наставник српског језика

18.

Николић Андријана

Наставник српског језика

19.

Животић Лукић Данијела-Филолошки факултет-дипломирани филолог,положен Ц 1

Наставник енглеског језика

20.

Илић Милица-Филолошки факултет-проф.енгл.језика

Наставник енглеског језика

21.

Тасић  Тајана-Филолошки факултет-проф.немачког језика

Наставник немачког језика

 

 

22.

Радовановић Нелија-Факултет уметности-дипломирани графички дизајнер

Наставник ликовне културе

23.

Вељић Слађана-Виша музичка-наставник музике културе

Наставник музичке културе

24.

Милутиновић Гаралејић Марија-Географски факултет-дипломирани географ

Наставник географије

25.

Гајић Душица-Филозофски факултет-професор историје

Наставник историје

26.

Видуљевић Душица-Физички факултет-дипломирани физичар

Наставник физике

27.

Живојиновић Урош-инжењер саобраћаја

Наставник математике

28.

Делић Хусо-Виша педагошка-наставник математике

Наставник математике

29.

Радивојевић Милена-Биолошки факултет-дипломирани биолог

Наставник биологије

30.

Дашић Зорица-Хемијски факултет-дипломирани хемичар

Наставник хемије

31.

Николић Данијела-Технички факултет-професор техничког образовања

Наставник техн. и информ образовања

32.

Јовановић Милан-Технички факултет-

Наставник информатичког и техничког  образовања

33.

Закшек Горан-професор физичког васпитања

Наставник физичког и здра.васпитања

 

 

34.

Милић Вукадин-Виша педагошка-наставник физичког васпитања

Наставник физичког и здр. васпитања

35.

Обрадовић Маријана-професор физичке културе

Наставник физичког и здр.васпитања

36.

Дашић Немања-Теолошки факултет-дипломирани теолог

Наставник верске наставе

37.

Вељић Небојша-Географски факултет-дипломирани географ

Директор

38.

Поповић Биљана-Правни факултет-дипломирани правник

Секретар

39.

Петрашковић Слађана-Филозофски факултет-дипломирани психолог

Школски психолог