Клење

КЛЕЊЕ

Школа у Клењу располаже са већим школским простором, јер представља осморазредну школу са васпитном групом што укупно чини 7 одељења. У школи има 7 учионица које задовољавају прописане стандарде, наставничку канцеларију са 20м2 и две мање просторије за смештај наставних средстава. У оквиру изборног предмета информатике и рачунарства постоји 10  рачунара , што задовољава потребе изборног предмета, а сама настава из овог предмета ће се изводити у посебној учионици.

Ученички простор износи 302,8м2. Површина школског дворишта је 37 ари које је асфалтирано, тако да су ученици добили јако добре услове за извођење наставе физичког васпитања. У самој школској згради као и у кухињи постоји санитарни чвор који задовољава потребе оба објекта. У дворишту постоји шупа за смештај огрева и алата површине 67,5м2.

Поред наведеног школског простора за извођење наставе могу да се користе и други објекти као што су: здравствена амбуланта,  фудбалско игралиште, долина реке Пек…