КОНТАКТ

ОШ "Милутин Миланковић" Раброво

Општина Кучево

Школска управа Пожаревац

Контакт

        Светог  Саве  бб

           12254  Раброво

      Директор:    012/885-120

           Секретар:     012/885-220

      Факс:              012/885-220

     Емаил:          osmilutinmilankovic@gmail.com

ПИБ: 101277249

МАТИЧНИ БРОЈ: 07142579

ЈББКЈС: 00880