Пословник о раду Савета родитеља

 

[slideshare id=238561306&doc=poslovnikoradusavetaroditelja-200920112501&type=d]

Пословник о раду Савета родитеља школске 2020/21. године