Вуковић

ВУКОВИЋ

У школској згради постоји учионица површине 42,5м2  и она се користи за рад у овој неподељеној школи. У другом делу школе постоји још једна учионица која се тренутно користи за пријем родитеља и као наставичка канцеларија. У самој згради постоји и санитарни чвор у коме је прикључена вода што ће допринети лакшем одржавању и чистоћи ове просторије.