Мустапић

МУСТАПИЋ

Школа у Мустапићу  има 3 учионице површине 188,57 м2. Једна учионица се користи за трпезарију, једна за васпитну групу, а две за наставу у комбинованим одељењима. У канцеларији за наставнике површине 12,8м2 тренутно је смештена школска библиотека, наставна средства и дидактички материјал. Површина ходника је 50,94м2.

Површина школског дворишта износи 11,5 ари које је асфалтирано и на истом постоји кош и два гола за мале спорове. У школу је уведен насељски водовод.