Мишљеновац

МИШЉЕНОВАЦ

 

Школа у Мишљеновцу располаже са следећим школским простором:

-две учионице површине 129м2 ,

-ходник површине 38м,

-просторија за предшколски узраст површине око 16м2 ,

-санитарни чвор у школској згради са три кабине.

У саставу школске зграде налази се и школска кухиња.У школском дворишту се налази пољски клозет који није у функцији,  школски стан и шупа за смештај огрева.Пре две  године је промењена комплетна столарија у овој школи и на тај начин је решен дугогодишњи проблем слабијег загревања јер је велика количина енергије одлазила због старих и оштећених прозора.

Школско двориште има површину од 50 ари, асфалтирано је и на њему постоји кош и два гола за мале спортове. У сарадњи са М.З. овог насеља постављени су и рефлектори тако да ово двориште може да се користи и у вечерњим часовима. Пијаћа вода постоји и у школи и у школском дворишту.